Dịch vụ quảng cáo Facebook
Chuyên nghiệp

Hàng ngày có nhiều khách hàng tiềm năng của bạn sử dụng sản phẩm trên các kênh mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Hệ thống quảng cáo của Poly Media là phương pháp hiệu quả nhất để doanh nghiệp của bạn tiếp cận được những khách hàng này.

Dịch vụ quảng cáo Facebook
Chuyên nghiệp

Hàng ngày có nhiều khách hàng tiềm năng của bạn sử dụng sản phẩm trên các kênh mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Hệ thống quảng cáo của Poly Media là phương pháp hiệu quả nhất để doanh nghiệp của bạn tiếp cận được những khách hàng này.

Facebook Ads - Kênh Hiệu Quả
Để Tiếp Cận Khách Hàng

Sở hữu lượng người dùng khổng lồ, các giải pháp quảng cáo cơ bản và nâng cao đa dạng, cùng mức ngân sách tùy chọn hợp lý, Facebook là nền tảng marketing vững chắc có khả năng: Tối ưu chuyển đổi – Tối thiểu chi phí – Tối đa Doanh thu.

edit-icon-web-media

Đúng người

Bộ lọc khách hàng tiềm năng chính xác dựa trên nhân khẩu học và hành vi của Facebook đảm bảo bạn có thể tiếp cận và kết nối khách hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao.

edit-icon-web-media

Đúng thời điểm

Hơn 2 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày trên Facebook là nguồn đảm bảo mọi doanh nghiệp đều có thể tiếp cận khách hàng ngay lập tức, bất cứ khi nào với mọi phương tiện.

edit-icon-web-media

Đúng thông điệp

Các hình thức quảng cáo đa dạng của Facebook như hình ảnh, video, băng chuyền, canvas... cho phép doanh nghiệp thoải mái chia sẻ câu chuyện theo cách độc đáo của riêng mình.

Facebook Ads - Kênh Hiệu Quả
Để Tiếp Cận Khách Hàng

Sở hữu lượng người dùng khổng lồ, các giải pháp quảng cáo cơ bản và nâng cao đa dạng, cùng mức ngân sách tùy chọn hợp lý, Facebook là nền tảng marketing vững chắc có khả năng: Tối ưu chuyển đổi – Tối thiểu chi phí – Tối đa Doanh thu.

edit-icon-web-media

Đúng người

Bộ lọc khách hàng tiềm năng chính xác dựa trên nhân khẩu học và hành vi của Facebook đảm bảo bạn có thể tiếp cận và kết nối khách hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao.

edit-icon-web-media

Đúng thời điểm

Hơn 2 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày trên Facebook là nguồn đảm bảo mọi doanh nghiệp đều có thể tiếp cận khách hàng ngay lập tức, bất cứ khi nào với mọi phương tiện.

edit-icon-web-media

Đúng thông điệp

Các hình thức quảng cáo đa dạng của Facebook như hình ảnh, video, băng chuyền, canvas... cho phép doanh nghiệp thoải mái chia sẻ câu chuyện theo cách độc đáo của riêng mình.

Khi sử dụng dịch vụ quảng cáo Facebook tại Poly Media

edit-icon-web-media

Không chỉ là quảng cáo

Tư vấn chiến lược tổng thể cho doanh nghiệp trước khi triển khai hạng mục quảng cáo.

edit-icon-web-media

Minh bạch - rõ ràng

Bác cáo kết quả hàng ngày và khách hàng có thể trực tiếp theo dõi các chiến dịch quảng cáo

edit-icon-web-media

Cam kết KPIs

Cam kết hoàn thành các chỉ số KPIs đã đề ra, từ đó giúp doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu kinh doanh.

edit-icon-web-media

Luôn cập nhật xu hướng

Luôn bắt nhịp các hình thức quảng cáo mới nhất, các xu hướng Marketing vào từng thời điểm.

Khi sử dụng dịch vụ quảng cáo Facebook tại Poly Media

edit-icon-web-media

Không chỉ là quảng cáo

Tư vấn chiến lược tổng thể cho doanh nghiệp trước khi triển khai hạng mục quảng cáo.

edit-icon-web-media

Cam kết KPIs

Cam kết hoàn thành các chỉ số KPIs đã đề ra, từ đó giúp doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu kinh doanh.

edit-icon-web-media

Minh bạch - rõ ràng

Bác cáo kết quả hàng ngày và khách hàng có thể trực tiếp theo dõi các chiến dịch quảng cáo

edit-icon-web-media

Luôn cập nhật xu hướng

Luôn bắt nhịp các hình thức quảng cáo mới nhất, các xu hướng Marketing vào từng thời điểm.

Các hình thức quảng cáo
phổ biến

Các hình thức quảng cáo phổ biến

Báo giá dịch vụ Facebook Ads tại Poly Media

Gói A
NGÂN SÁCH
< 10.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 1.500.000 đ
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
Gói B
NGÂN SÁCH
< 20.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 2.500.000 đ
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
Gói C
NGÂN SÁCH
< 30.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 3.500.000 đ
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
Gói A
NGÂN SÁCH
< 10.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 1.500.000 đ
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
Gói B
NGÂN SÁCH
< 20.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 2.500.000 đ
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
Gói C
NGÂN SÁCH
< 30.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 3.500.000 đ
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
BẠC
NGÂN SÁCH
< 50.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 15%
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
 • Tặng Website gói A
VÀNG
NGÂN SÁCH
< 100.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 13%
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
 • Tặng website gói B
VÀNG
NGÂN SÁCH
> 100.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 10%
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
 • Tặng website gói C
BẠC
NGÂN SÁCH
< 50.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 15%
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
 • Tặng Website gói A
VÀNG
NGÂN SÁCH
< 100.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 13%
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
 • Tặng website gói B
VÀNG
NGÂN SÁCH
> 100.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 10%
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
 • Tặng website gói C

Báo giá dịch vụ Facebook Ads tại Poly Media

Gói A
NGÂN SÁCH
< 10.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 1.500.000 đ
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
Gói B
NGÂN SÁCH
< 20.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 2.500.000 đ
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
Gói C
NGÂN SÁCH
< 30.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 3.500.000 đ
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
Gói A
NGÂN SÁCH
< 10.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 1.500.000 đ
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
Gói B
NGÂN SÁCH
< 20.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 2.500.000 đ
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
Gói C
NGÂN SÁCH
< 30.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 3.500.000 đ
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
BẠC
NGÂN SÁCH
< 50.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 15%
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
 • Tặng Website gói A
VÀNG
NGÂN SÁCH
< 100.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 13%
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
 • Tặng website gói B
VÀNG
NGÂN SÁCH
> 100.000.000 đ / tháng
 • Phí quản lí tài khoản 10%
 • Phân tích thị trường
 • Tối ưu nội dung
 • Target đúng đối tượng
 • Theo dõi tối ưu chiến dịch hàng ngày
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Tối ưu Fanpage - Website
 • Thiết kế hình ảnh, CTKM
 • Tặng website gói C